آشنایی با نرم افزار Cytoscape

1 / 10
از 1 کاربر

 

برای ترسیم شبکه بین پروتئین ها و یا ژن ها می توان از نرم افزار cytoscape که دارای امکانات بسیار زیادی می باشد استفاده نمود.

دانلود نرم افزار cytoscape

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :