Real-Time PCR

10 / 10
از 1 کاربر

برای مشاهده ی فیلم آموزشی Reale time pcr کلیک کنید.

منظور از نمونه RT+ در تکنیک ریل تایم (reale time pcr) چیست؟

 منظور از RT، آنزیم revese transcriptase می باشد که در سنتز cDNA کاربرد دارد. به دلیل اینکه در سنتز cDNA از آنزیم RT استفاده می شود به نمونه های cDNA، نمونه های RT+ گفته می شود. در واقع نمونه های RT+، نمونه هایی هستند که بیان ژن ها باید در آن ها سنجیده شود.

منظور از نمونه No-RT در تکنیک ریل تایم (reale time pcr) چیست؟

   یک نوع کنترل در سنتز cDNA می باشد. برای تهیه این نمونه ها همه شرایط مثل سنتز cDNA است با این تفاوت که در تهیه آن ها از آنزیم RT استفاده نمی شود به همین دلیل به این نمونه ها No-RT (فاقد RT) گفته می شود. کنترل No-RT جهت بررسی آلودگی DNA در نمونه ها استفاده می گردد. به دلیل اینکه در این نمونه ها از آنزیم RT استفاده نمی شود بنابراین هیچ رشته cDNAای سنتز نمی شود بنابراین تکثیر این نمونه ها در ریل تایم بیانگر آلودگی DNA و یا وجود پرایمر دایمر می باشد. به نمونه های No-RT نمونه های RT- نیز گفته می شود.

منظور از نمونه کنترل منفی (NTC) در تکنیک ریل تایم (reale time pcr) چیست؟

نمونه کنترل منفی (NTC): در فرایند آماده سازی مواد برای واکنش ریل تایم همیشه امکان آلودگی مواد با DNA و آلودگی خارجی وجود دارد. برای بررسی احتمال وجود آلودگی در مواد ریل تایم باید 2 یا 3 ویال را در ریل تایم به کنترل منفی اختصاص داد. در این کنترل ها از هیچ نوع نمونه های به عنوان الگوی تکثیر استفاده نمی شود از این رو به این نوع کنترل، نمونه های NTC نیز گفته می شود (no template control). به دلیل اینکه در این کنترل از رشته الگو جهت تکثیر استفاده نمی شود بنابراین نباید در ریل تایم محصولی برای این نمونه ها مشاهده شود در غیر این صورت وجود آلودگی در مواد ریل تایم حتمی می باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :