ژن پژوهان ابن سینا

مجموعه علمی، پژوهشی ، آزمایشگاهی ژن پژوهان ابن سینا با مدیریت سیده بهناز مطهری (دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی) با حمایت جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاری آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر سید مسعود هوشمند با رویکردی در جهت توسعه علم و فناوری های نوین در عرصه علوم بیولوژی اعم از ژنتیک، بیوتکنولوژی و پزشکی شخصی تاسیس و راه اندازی شده است. هدف از تاسیس این مجموعه ارائه خدمات ژنتیک و بیوانفورماتیک با بهره گیری از امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاهی به روز با نظارت متخصصین،انجام پروژه های تحقیقاتی، تخصیص فضا و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام پایان نامه های دانشجویی ارشد و دکتری، برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های تخصصی کارآموزی با ارائه مدرک معتبر و همچنین انجام تست های تشخیصی ژنتیک و هوشمند (SMARTest) می باشد.

 

  • گالری تصاویر
  • کتاب
  • اخبار
  • تجهیزات
  • همایش ها و سمینارها
  • ژنومیکس